ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

|สภาพัฒน์| คืออะไร?, |สภาพัฒน์| คืออะไร? หมายถึง, |สภาพัฒน์| คืออะไร? คือ, |สภาพัฒน์| คืออะไร? ความหมาย, |สภาพัฒน์| คืออะไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

|สภาพัฒน์| คืออะไร?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp อยากให้อธิบายคำว่า |สภาพัฒน์| ผมอ่านพบในบทสัมภาษณ์อาจารย์เสน่ห์ จามริก nbsp ใน nbsp |สารคดี| nbsp ฉบับที่ ๘๖ ศุภชัย nbsp กลับกลาย กรุงเทพฯ

คำตอบ

          สภาพัฒน์  เป็นชื่อย่อที่คนทั่วไปใช้เรียก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานนี้รัฐบาลก่อตั้งขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติที่กำลังตกต่ำ เดิมใช้ชื่อว่า |สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ| มีหน้าที่หลัก คือ ให้ความเห็น คำแนะนำ วิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล  รวมทั้งรวบรวมสถิติทั่วราชอาณาจักรภายหลังขยายขอบข่ายงานและเปลี่ยนชื่อเป็น  |สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ| และ  |สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ| ในที่สุด

          เป็นที่น่าสังเกตว่า  คนทั่วไปจะเรียกสำนักงานฯ  ว่า  |สภาพัฒน์| แต่ข้าราชการของสำนักงานฯ  เองจะเรียกสถานที่ทำงานของพวกเขาว่า |สศช.|  ซึ่งเป็นชื่อย่อของสานักงานฯ  ข้าราชการบางกลุ่มก็เรียก  |สภาฯ|  เฉย ๆ

          ขอแนะนำสิ่งที่น่าสนใจในบริเวณที่ทำการสภาพัฒน์  คืออาคารสุริยานุวัตร ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการหลังแรก รูปแบบตัวอาคารได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก  สวยงามมาก  ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ หากผ่านไปแถวสภาพัฒน์  ซึ่งตั้งอยู่ย่านสะพานขาว  ริมคลองผดุงกรุงเกษม  อย่าลืมแวะเข้าไปชม

“ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี”

|สภาพัฒน์| คืออะไร, |สภาพัฒน์| คืออะไร หมายถึง, |สภาพัฒน์| คืออะไร คือ, |สภาพัฒน์| คืออะไร ความหมาย, |สภาพัฒน์| คืออะไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

Sanook.commenu