ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

เลขประจำตัวประชาชน?, เลขประจำตัวประชาชน? หมายถึง, เลขประจำตัวประชาชน? คือ, เลขประจำตัวประชาชน? ความหมาย, เลขประจำตัวประชาชน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เลขประจำตัวประชาชน?

          การที่กรมการปกครองกำหนดให้ประชาชนมีเลขประจำตัวนั้น สืบเนื่องมาจากจำนวนพลเมืองเพิ่มมากขึ้นทุกที เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางการเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วกรมการปกครองจึงคิดที่จะนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานตั้งแต่เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๑๙  และในวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๒๒ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติ  “โครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชน” โดยกำหนดให้ประชาชนมีเลขประจำตัวเป็นรหัส ๑๓ ตัว เพื่อใช้ในการติดต่อกับทางราชการหรือในการดำเนินกิจธุระอื่น ๆ  เลขรหัส ๑๓  หลักจัดแบ่งเป็น  ๕  ส่วน  ดังตัวอย่าง

๓-๑๐๐๖-๐๒๖๕๒-๓๘-๕

          ส่วนที่ ๑ มีหนึ่งหลัก หมายถึงประเภทบุคคลซึ่งมีอยู่ ๗  ประเภท  เช่น  คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย  คนต่างด้าว ผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว เป็นต้น

          ส่วนที่ ๒ มีสี่หลัก ทมายถึงจังหวัด อำเภอ (รวมเรียกว่าสำนักทะเบียน)

          ส่วนที่ ๓ มีห้าหลัก หมายถึงกลุ่มของบุคคล ซึ่งจะแจกจ่ายเลขประจาตัวตามระบบทะเบียนบ้าน หรือตามระบบสูติบัตรของแต่ละสำนักทะเบียน

          ส่วนที่  ๔  มีสองหลัก หมายถึง ลำดับที่ของบุคคลแต่ละกลุ่ม  ซึ่งจะแจกจ่ายเลขตามระบบทะเบียนบ้าน  และหมายถึงใบที่ของสูติบัตรในแต่ละเล่มตามระบบสูติบัตร

          ส่วนที่ ๕ มีหนึ่งหลัก หมายถึงเลขตรวจสอบความถูกต้อง(Check Digit) ของเลขประจำตัวประชาชนทั้งหมดเลข ๑๓ ตัวนี้ใครจำได้ก็เก่ง แต่เพื่อความสะดวกควรจดเลขบัตรประจำตัวประชาชนไว้ในสมุดบันทึก เมื่อทำบัตรหายเวลาไปแจ้งทำบัตรใหม่จะได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้น

“ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี”


 


คำตอบ

เลขประจำตัวประชาชน, เลขประจำตัวประชาชน หมายถึง, เลขประจำตัวประชาชน คือ, เลขประจำตัวประชาชน ความหมาย, เลขประจำตัวประชาชน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu