ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

วันเยาวชนแห่งชาติ?, วันเยาวชนแห่งชาติ? หมายถึง, วันเยาวชนแห่งชาติ? คือ, วันเยาวชนแห่งชาติ? ความหมาย, วันเยาวชนแห่งชาติ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

วันเยาวชนแห่งชาติ?

เหตุใดจึงกำหนดให้วันที่ nbsp ๒๐ nbsp กันยายน เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ วีรศิริ กรุงเทพฯ

คำตอบ

          ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้กำหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี  เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ  เนื่องจากวันที่  ๒๐  กันยายน  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของยุวกษัตริย์ไทย  ๒  พระองค์  คือ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง  จึงนับได้ว่าเป็นวันดีและเป็นสิริมงคลยิ่งสำหรับการพัฒนาเยาวชนของชาติ

          คุณวีรศิริรู้ไหมว่า “เยาวชน” หมายถึงใคร เรื่องนี้ “ซองคำถาม” ยังสับสน เพราะสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ระบุว่า เยาวชนหมายถึง บุคคลที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี แต่กฎหมายระบุว่า เยาวชนหมายถึงบุคคลที่มีอายุเกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์และมิใช่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส

“ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี”

วันเยาวชนแห่งชาติ, วันเยาวชนแห่งชาติ หมายถึง, วันเยาวชนแห่งชาติ คือ, วันเยาวชนแห่งชาติ ความหมาย, วันเยาวชนแห่งชาติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

Sanook.commenu