ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

พันธุ์ไม้ป่า, พันธุ์ไม้ป่า หมายถึง, พันธุ์ไม้ป่า คือ, พันธุ์ไม้ป่า ความหมาย, พันธุ์ไม้ป่า คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พันธุ์ไม้ป่า


ชนิดของป่าในประเทศไทย
           เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ตรงกลางภาคพื้นเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  ภูมิประเทศมี เทือกเขาแดนลาว ทางทิศเหนือเทือกเขาตะนาวศรี ทางทิศตะวันตก เทือกเขาบรรทัด ทางทิศตะวันออก และ เทือกเขากาลาคีรี ทางทิศใต้ ลำน้ำโขงทางทิศเหนือ และตะวันออกเป็นแนวเขตแดน มีลำน้ำสาละวินทางทิศตะวันตก
           นอกจากนั้นประเทศไทยยังได้รับปริมาณน้ำฝนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคมและจากมรสุมในท้องทะเลจีนระหว่างเดือนมีนาคม
           จากสภาพภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงทำให้เกิดพันธุ์ไม้นานาชนิด ประมาณกันว่าประเทศไทยมีพันธุ์ไม้ป่าต่างๆ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชนิด ในจำนวนนี้เป็นพันธุ์ไม้ที่มีดอกและผลประมาณ ๑๔,๐๐๐ ชนิด
           เนื่องจากประเทศไทยมีความยาวเหนือสุดจดใต้สุดประมาณ  ๒,๐๐๐ กิโลเมตร  ดินฟ้าอากาศจึงแตกต่างกันไปตลอดช่วงความยาวนี้  โดยเฉพาะทางภาคใต้จากจังหวัดชุมพรลงไป ซึ่งอยู่ในแหลมมลายูตอนเหนือ ทางฝั่งตะวันออกเป็นมหาสมุทรแปซิฟิก และทางฝั่งตะวันตกเป็นมหาสมุทรอินเดียจึงได้รับปริมาณน้ำฝนจากมรสุมทั้ง ๒ ฤดูอย่างเต็มที่ ดังนั้นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นทางภาคใต้จึงแตกต่างจากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    และโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเป็นที่ราบสูงจึงแห้งแล้งกว่าทุกภาค พันธุ์ไม้ที่ขึ้นจึงแตกต่างกันไปเนื่องจากความแตกต่างทางดินฟ้าอากาศดังกล่าวมาแล้ว จึงทำให้เกิดป่าชนิดต่างๆ ขึ้น (ดูเรื่องทรัพยากรป่าไม้)

           พันธุ์ไม้บางชนิดมักจะเกิดรวมกันเป็นหมู่ๆทำให้เกิดสภาพป่าเฉพาะอย่างขึ้น เช่น
           ๑. ไม้สนเขา คือ ไม้สนสองใบและสนสามใบ ขึ้นปะปนรวมกันเป็นหมู่ใหญ่ หรือ หมู่เล็กแล้วแต่ชนิดของดินและหิน ป่าสนเขามักพบตามเทือกเขาระดับสูงในภาคพายัพ (เหนือ)  และที่ราบสูงทางภาคอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และบางที่ก็มีไม้เหียง และไม้พลวงขึ้นปะปนอยู่ด้วยเหมือนกัน
           ๒. ไม้เหียง พลวง กราด เต็ง และรัง ทั้งห้าชนิดนี้มักขึ้นรวมกันเป็นหมู่ในป่าเต็งรังที่ทางภาคพายัพเรียก ป่าแพะ ทางอีสานเรียก ป่าโคก
           ๓. ไม้เสม็ด มักจะเกิดในที่ที่เป็นดินทรายในที่ราบลุ่มน้ำขัง และน้ำทะเลขึ้นถึง  ไม้เสม็ดจะขึ้นรวมกันอยู่อย่างหนาแน่น เนื่องจากรากต้องอยู่ในดินและจมน้ำตลอดเวลา   ต้นเสม็ดจึงมีเปลือกล่อนออกได้เป็นกาบบางๆ ซ้อนกันอยู่หลายๆ ชั้นเป็นการช่วยระบายอากาศที่รากไปด้วย
           ๔. ไม้โกงกาง มีทั้งชนิดใบเล็ก และใบใหญ่ขึ้นรวมกันเป็นหมู่ในป่าชายเลน  ไม้โกงกางใบใหญ่มักขึ้นตามชายป่าริมน้ำ เนื่องจากรากต้องอยู่ในดินใต้น้ำตลอดเวลา ต้นโกงกางจึงจำเป็นต้องมีรากค้ำช่วยพยุงลำต้นให้ทรงตัวอยู่ได้ในกระแสลมมรสุม  และรากค้ำนี้ยังช่วยระบายถ่ายเทอากาศให้รากใต้ดินอีกประการหนึ่งด้วย ในป่าชายเลนนอกจากจะมีไม้โกงกางดังกล่าวแล้ว ยังมีต้นไม้ชนิดอื่นขึ้นอยู่ เช่น ลำพู แสมทะเล พังกาหัวสุม ถั่วดำถั่วขาว ตะบูน ตะบัน ลำแพน และอื่นๆ แต่ละชนิดต่างมีรากที่มีรูปร่างต่างๆ โผล่ขึ้นเหนือผิวดินแตกต่างกันไป เพื่อช่วยถ่ายเทอากาศที่ราก
           ๕. ไม้ตะแบก จะขึ้นในที่ดินตื้นมีหินปูนเป็นพื้น ที่เป็นป่าตะแบกล้วนๆ ได้แก่ ป่าที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กำเนิดพันธุ์ไม้ป่า
           พันธุ์ไม้กำเนิดมาเป็นเวลานานกว่าสองพันล้านปีมาแล้ว   และยังมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงลักษณะให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันกะประมาณกันว่ามีพันธุ์ไม้ต่างๆ ในโลกนี้อยู่ ๓๗๕,๐๐๐ ชนิด และเป็นพันธุ์ ไม้ที่มีดอกและผลอยู่ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ชนิด เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่มนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกเป็นครั้งแรก  คือ  ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ปีมานี่เอง  ดังนั้นมนุษย์คงจะคุ้นเคยกับพันธุ์ไม้ต่างๆ มาเป็นอย่างดีจึงสามารถนำมาใช้เป็นอาหารและเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ได้เป็นอันมาก และยังใช้กันมาตราบจนเท่าทุกวันนี้
           การที่มนุษย์สามารถทราบระยะเวลาที่พันธุ์ไม้มีกำเนิดมาในโลกนี้ได้ว่ามีระยะเท่าใดนั้น ก็โดยอาศัยซากพันธุ์ไม้สมัยดึกดำบรรพ์ที่พบอยู่ตามหินชั้นต่างๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้าศึกษาเรียบเรียงไว้เป็นยุคสมัยต่างๆ
           เมื่อประเทศไทยได้มีการสำรวจแร่ถ่านหินกันขึ้น ทำให้ได้พบซากพันธุ์ไม้ต่างๆ หลายชนิดซึ่งปัจจุบันนี้ได้สูญพันธุ์ไปเกือบหมดแล้ว แต่ยังมีร่องรอยของพันธุ์ไม้สมัยดึกดำบรรพ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตกค้างอยู่อีกหลายอย่าง ที่เห็นได้ชัดคือ ปรง หรือ มะพร้าวสีดา ซึ่งพันธุ์ไม้กลุ่มนี้ยังมีอยู่ในปัจจุบันประมาณ ๖๕ ชนิด กับหญ้าถอดปล้องซึ่งมีอยู่เพียง ๒๕ ชนิดเท่านั้น
พันธุ์ไม้ป่าที่นิยมนำมาปลูก
          พันธุ์ไม้ที่นิยมปลูกกันในบริเวณอาคารบ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ เช่น ตามวัด โรงเรียนและสวนสาธารณะนั้น ส่วนมากเป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศ และการที่มีผู้นำเข้ามาปลูกมีสาเหตุหลายประการ ดังนี้
          ๑. เป็นพืชที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา  เช่น  ต้นศรีมหาโพธิ์ ลั่นทม นิโครธ และสาละ
          ๒. เป็นพืชที่เป็นอาหารที่ชาวต่างประเทศนิยมบริโภค และเมื่อเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ์สมภารในสมัยก่อนจึงได้นำมาปลูกด้วย  เช่น ต้นท้อ มะไฟจีน กระถิ่น และกาแฟ
          ๓. เป็นพืชที่มีดอกสวยงามสะดุดตา เช่นกุหลาบพันธุ์ต่างๆ หน้าวัว ยี่โถ พู่จอมพลและชมพูพันธุ์ทิพย์ เป็นต้น
          ๔. เป็นพืชที่มีใบมีสีสัน และลวดลายต่างๆ เช่น โกสน บอน และแสงจันทร์ เป็นต้น
          ๕. เป็นพืชที่เป็นพุ่มเรือนยอดมีทรวดทรงสวยงาม เช่น จามจุรี มะฮอกกานี สนฉัตรสนแผง และสนประดิพัทธ์
          ๖. เป็นพืชที่มีสิริมงคล  และเชื่อว่ามีคุณทางคุ้มครองป้องกัน  เช่น ว่านไชยมงคล  ว่านเศรษฐี  ว่านนางกวัก พระเจ้ารอบโลก และโบตั๋นเป็นต้น
          ๗. เป็นพืชที่มีลักษณะแปลก เช่น กระบองเพชร นกกระทุง
          ๘. เป็นพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ จึงปลูกกันเป็นอาชีพ ได้แก่ ยางพารา  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง สับปะรด ละหุ่ง และกล้วยไม้พันธุ์ต่างประเทศ เป็นต้น

พันธุ์ไม้ป่า, พันธุ์ไม้ป่า หมายถึง, พันธุ์ไม้ป่า คือ, พันธุ์ไม้ป่า ความหมาย, พันธุ์ไม้ป่า คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu